O našej spoločnosti

HC Logistik s. r. o.

Silný partner v oblasti priemyselných technológií.

Zaoberáme sa výstavbou a prevádzkovaním vlastnej technológie na spracovanie odpadov, sanáciou environmentálnych záťaží a čistením kontaminovaných materiálov. Naša inovatívna technológia premieňa spracúvaný materiál na iné, ďalej využiteľné certifikované produkty. V súčasnej dobe ponúkame nové riešenia na mieru pre našich zákazníkov najmä z oblasti manažmentu odpadu. Našimi aktivitami prispievame k produkcii nulového odpadu pri súčasnej optimalizácii prevádzkových nákladov.


História HC Logistik s. r. o.

Náš príbeh tvorí 16 rokov skúseností.

Sme súčasťou silného holdingu spoločností pod hlavičkou OK-V holding a.s. so 16-ročnou tradíciou a skúsenosťami. Zameriavame sa na obchodovanie a investovanie do problematických a zabehnutých spoločností popri výskume, vývoji a nákupe nových technológií.

V oblasti problematických spoločností tvoríme prosperujúce firmy, ktoré dokážu ďalej existovať bez našich ďalších zásahov. V neposlednom rade pomáhame pri rozvoji a uvádzaní na trh mladým firmám (startupom) a novým technológiám. Aktuálne spravujeme spoločnosti s celosvetovou pôsobnosťou.

V posledných rokoch sme si uvedomili dôležitosť ochrany životného prostredia a s tým súvisiacu potrebu zmeny výrobných procesov. Bez inovovania výroby totiž nie je možné zabezpečiť zdravé prostredie pre budúce generácie. Preto dnes investujeme náš kapitál práve do priemyselného manažmentu v oblasti ochrany životného prostredia.

Sme členom VRP

Sme členom vývojovo-realizačného pracoviska získavania a spracovania surovín fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.

Žiadne znečistenie.
Len skutočná recyklácia

Spojte sa s nami

Opýtajte sa nás na podrobnosti nášho projektu alebo sa informujte o voľných pracovných pozíciách.

Viac o HC Logistik s. r. o.

Podrobné informácie

Zistite viac o projekte recyklačného centra, zámeroch a prínosoch pre región Nitrianskeho kraja.

Podrobný popis projektu

HC Logistik s. r. o., všetky práva vyhradené