Projekt:

TECHNOLOGICKÁ LINKA NA ÚPRAVU UHLÍKOVÝCH MATERIÁLOV

je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Predmetom projektu je automatická technologická linka určená na zvýšenie kvality uhlíkových sadzí. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti firmy prostredníctvom zavedenia a využívania najnovšej progresívnej inovatívnej technológie, čím uvedie na trh nové produkty prostredníctvom nových inovovaných výrobných procesov. Naplnením tohto cieľa dôjde k významnému posunu vo výrobných možnostiach spoločnosti, inovatívna vyspelá technológia umožní zaviesť nový výrobný sortiment, efektívne uspokojovať dopyt zo strany zákazníkov a odberateľov.

EU

Viac informácií

Nové recyklačné centrum
ochráni životné prostredie

V priemyselnom parku Štúrovo vznikne nové
Stredisko recyklácie odpadov inovatívnymi metódami.

Jeho úlohou bude ekologickým a energeticky nenáročným spôsobom spracovať prevažne plastový komunálny odpad. Vďaka inovatívnym postupom počas recyklácie nedôjde k znečisteniu životného prostredia alebo k tvorbe nového odpadu.

Prečo je nevyhnutné recyklovať odpad?

Na Slovensku recyklujeme iba malú časť komunálneho odpadu. Rozhodli sme sa to zmeniť.

Vedeli ste, že na Slovensku ročne vyprodukujeme viac než desať miliónov ton odpadu? Každý z nás má na svedomí takmer 350 kilogramov z tohto objemu. Veľkú časť z tohto objemu tvorí plastový odpad, ktorý je plne recyklovateľný. S našou pomocou môže Slovensko prispieť k ekologickej odpadovej politike Európskej únie, ktorá vyžaduje recykláciu aspoň polovice odpadov všetkých domácností do roku 2020.

Akú technológiu použijeme pri recyklácii?

V recyklačnom stredisku budeme recyklovať plastový odpad pomocou bezoxidačných tepelných postupov.

Je to inovatívny tepelno-chemický proces, pri ktorom dochádza k zohriatiu recyklovaného materiálu na teplotu okolo 500 stupňov Celzia bez prístupu kyslíka. V týchto podmienkach počas tzv. suchej destilácie vzniká syntézny plyn, syntetický olej a pevný uhlík. Recyklácia nám pomôže získať syntetické palivo, vďaka ktorému môžeme vyrobiť z jedinej tony plastu až 750 litrov paliva bez nebezpečných splodín.

Súčasťou našej práce bude aj moderná separácia

Počas separácie vyberieme z odpadu také materiály, ktoré sú naďalej využiteľné v iných recyklačných procesoch alebo výrobe. Tým dosiahneme ekologickú úsporu materiálov, ktoré využijú iné odvetvia na výrobu nových produktov.

Aj my chceme to najlepšie pre Slovensko.
Aké sú výhody nášho strediska?

Nezaťažíme životné prostredie

Recyklačné centrum životné prostredie nepoškodzuje, naopak, zlepšuje ho. Pri spracovaní odpadu nedochádza k horeniu, preto do ovzdušia nemôžu uniknúť nečistoty.

Ušetríme neobnoviteľné zdroje

Recyklovanie jedinej tony plastu môže ušetriť výrobu až 750 litrov paliva z neobnoviteľného prírodného zdroja, ropy, a využiť namiesto toho syntetické palivo.

Použijeme len overené postupy

Podobné recyklačné centrá sú roky funkčné a overené vo viacerých krajinách západnej Európy. Vďaka pozitívnym skúsenostiam a jasným postupom môžeme zaviesť inovatívnu techniku na Slovensku rýchlo a efektívne.

Pomôžeme obyvateľom regiónu Štúrova

Recyklačné centrum v Štúrove ponúkne prácu nezanedbateľnému počtu ľudí. Zvyšujeme zamestnanosť v regióne a špecializujeme jeho obyvateľov, vďaka čomu zvyšujeme priemernú mzdu v regióne.

Žiadne znečistenie.
Len skutočná recyklácia

Spojte sa s nami

Opýtajte sa nás na podrobnosti nášho projektu alebo sa informujte o voľných pracovných pozíciách.

Viac o HC Logistik s. r. o.

Podrobné informácie

Zistite viac o projekte recyklačného centra, zámeroch a prínosoch pre región Nitrianskeho kraja.

Podrobný popis projektu